Skip to main content
search

Zapewnienie młodym równego startu w życie oraz wspólne budowanie jeszcze bardziej otwartej, tolerancyjnej i pełnej szacunku do wolności społeczności. Pomogą w tym cykle spotkań o tematyce obywatelskiej, konferencje dotyczące równości, spotkania młodzieży i decydentów, a także lekcje europejskie. Idąc w ślad za decyzją Komisji Europejskiej, 2022 będzie Europejskim Rokiem Młodzieży na Pomorzu Zachodnim. Decyzję podjęli radni województwa podczas sesji Sejmiku.

– Komisja Europejska zdecydowała, że kolejny rok, 2022, będzie Europejskim Rokiem Młodzieży. Taką decyzję podjęliśmy także w odniesieniu do Pomorza Zachodniego. Będziemy propagować działania włączające młodzież do aktywności społecznej. Demokracja w praktyce, gra miejska wraz z działaniami promującymi Dzień Europy, Europejski Eko Piknik czy lekcje europejskie tylko przykłady działań, które będą realizowane w przyszłym roku – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W ramach Europejskiego Roku Młodzieży zorganizowane zostaną m.in.: cykl spotkań o tematyce obywatelskiej, konferencje dotyczące równości, spotkania młodzieży i decydentów czy lekcje europejskie (tematyka wartości UE). Wzmocniona zostanie także rola Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz współpraca z młodzieżowymi radami miast i gmin. Realizowane będą zadania z obszarów: polityki społecznej (podnoszenie kompetencji społecznych, włączenie społeczne, promocja ekonomii społecznej), rozwoju przedsiębiorczości osób młodych w oparciu o zieloną i cyfrową transformację gospodarki, aktywizacji potencjału młodzieży i młodych dorosłych jako czynnika zwiększającego ich przywiązanie do regionu, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz przedsiębiorczości młodych osób.

Województwo Zachodniopomorskie posiada bogate doświadczenie w zakresie polityki młodzieżowej, która stanowi jeden z głównych priorytetów jego strategii rozwoju. Jako pierwsze w kraju w 2004 r. powołało jednostkę samorządową, wspierającą młodzież: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Następnie w 2005 r. utworzyło Radę Młodzieży WZ, która zajmowała się rozwijaniem postaw zaangażowania w sprawy regionu, promowaniem idei aktywności i samorządności oraz przyczyniała się do budowy społeczeństwa obywatelskiego wśród młodych.
Te zadania przejmie nowo powołany Młodzieżowy Sejmik WZ, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się w styczniu 2022 r.

Na szczególne uznanie zasługuje także pozostała działalność związana z partycypacją młodzieży w regionie. Przykładem włączania młodych w procesy decyzyjne jest m.in. powierzenie im funkcji „głosu doradczego” przy ocenie wniosków marszałkowskiego Programu Społecznik. O aktywności i chęci działania młodzieży świadczą opracowane przez nich rezolucje, spotkania panelowe z samorządowcami, opiniowane przez nich projekty społeczne czy zaangażowanie w obchody Europejskich Tygodni Młodzieży.

źródło: www.wzp.pl

 

Close Menu
Skip to content