Skip to main content
search

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł*
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł*
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł*
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł*

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Wniosek można pobrać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Boh. Monte Cassino 9 (budynek obok przychodni) lub ze strony internetowej Centrum Usług Społecznych w Resku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez Centrum Usług Społecznych w Resku, szczegółowych informacji udzielają Joanna Wójcik 537 813 308 Elżbieta Lipkowicz 537 836 506

 

*przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

*przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Close Menu
Skip to content