Skip to main content
search

Zapraszamy mieszkańców sołectw na dyżury terenowe pracowników  Centrum Usług Społecznych w Resku.

Dyżury czerwcowe dotyczą wszelkich spraw z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez CUS. W dyżurach uczestniczyć będą również pracownicy socjalni zgodnie z terenem, który obsługują.

Kontakt do pracowników pełniących dyżury:

  1. Elżbieta Lipkowicz- koordynator indywidualnych planów usług społecznych- 537 836 506

  2. Joanna Wójcik- koordynator indywidualnych planów usług społecznych- 537 813 308

  3. Agnieszka Zielińska-Opar- specjalista pracy socjalnej- 537 137 679, teren: Siwkowice, Łosośnica, Smólsko

  4. Agnieszka Ochlik- starszy pracownik socjalny- 537 835 210, teren: Gardzin, Lubień Dolny, Dorowo, Ługowina

  5. Ola Walkowiak- starszy pracownik socjalny- 537 839 321, teren: Komorowo, Iglice, Łabuń Wielki, Policko

  6. Małgorzata Dekało- Badura-  537 812 889,  teren: Mołstowo, Przemysław, Łagiewniki, Prusim

MOŁSTOWO

świetlica

22.06.2022 r., godz. 13.00-14.00

LUBIEŃ DOLNY

świetlica

29.06.2022 r., godz. 13.00-14.00

ŁAGIEWNIKI

świetlica

21.06.2022 r., godz. 13.00-14.00

ŁABUŃ WIELKI

świetlica

27.06.2022 r., godz. 12.30-13.30

IGLICE

świetlica

27.06.2022 r., godz. 13.45-14.45

PRZEMYSŁAW

świetlica

22.06.2022 r., godz. 14.20-15.20

STAROGARD

świetlica

22.06.2022 r., godz. 15.40-16.40

KOMOROWO

świetlica

28.06.2022 r., godz. 13.00-14.00

GARDZIN

świetlica

22.06.2022 r., godz. 11.30-12.30

SIWKOWICE

świetlica

20.06.2022 r., godz. 12.30-13.30

ŁOSOŚNICA

świetlica

20.06.2022 r., godz. 13.45-14.45

DOROWO

świetlica

29.06.2022 r., godz. 14.20-15.20

ŁUGOWINA

świetlica

29.06.2022 r., godz. 15.50-16.50

sołectwa SMÓLSKO, POLICKO, PRUSIM

Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku

23.06.2022 r., godz. 12.00-15.00

Close Menu
Skip to content