Skip to main content
search

idea rodzin wspierających

Centrum Usług Społecznych w Resku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.
Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, ze zm.)

zadania rodziny wspierającej

Zadaniem rodziny wspierającej jest wsparcie rodziny w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci przy ścisłej współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Centrum Usług Społecznych w Resku.
Pomoc może dotyczyć:
  • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
  • organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
  • opieki i wychowywania dzieci, a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
  • pomocy w nauce,
  • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie – dom,
  • racjonalnego dysponowania budżetem,
  • kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.
Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

kto może zostać rodziną wspierającą

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Centrum Usług Społecznych w Resku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Centrum Usług Społecznych sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

 

dowiedz się więcej

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności. Wnioski można składać w Centrum Usług Społecznych w Resku, ul. Boh. Monte Cassino 9, w godzinach pracy Centrum:
Poniedziałek – 7.15-15.15
Wtorek – 7.15-15.15
Środa – 7.15-17.15
Czwartek –7.15-15.15
Piątek – 7.15-13.15
Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Resku pod numerami  tel.: 91 39 51 396, 537 822 191

Close Menu
Skip to content