Skip to main content
search

Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.

Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Polski Związek Niewidomych

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Forma zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnych treningów orientacji przestrzennej i mobilności (O&M) przez instruktorów biorących udział w szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu.

Odbiorcy zajęć

Treningi adresowane są do osób z niepełnosprawnością wzroku: dzieci, osób nastoletnich oraz dorosłych, które potrzebują wsparcia w obszarze samodzielnego i bezpiecznego poruszania się. Przy czym, w przypadku dzieci z zajęć mogą skorzystać te, które przynajmniej rozpoczęły naukę w szkole podstawowej (od klasy 0).

Realizacja zajęć

Indywidualny trening będzie odbywać się w oparciu o wypracowany w projekcie Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna 1.0). Instruktor orientacji przestrzennej i mobilności przeprowadzi zajęcia zgodnie z opracowanym Indywidualnym Programem Nauczania Orientacji Przestrzennej i Mobilności (IPNOM). Termin i miejsce realizacji zajęć ustalane będą w porozumieniu z instruktorem oraz Organizatorem treningu.

Organizatorami treningu O&M będą:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Polski Związek Niewidomych

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Zasady rekrutacji:

Dokumenty zgłoszeniowe, o których mowa w pkt 2.5. Regulaminu, tj.:

  1. podpisany formularz zgłoszeniowy:
    dla osoby pełnoletniej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do regulaminu,
    dla osoby małoletniej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1B do regulaminu;
  2. klauzulę informacyjną według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu

należy przesyłać do 12 czerwca 2022 r.

Zgłoszenie dokonywane jest wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: topon@pfron.org.pl.

Informacji o projekcie oraz zasadach rekrutacji udzielają:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dominika Szewczyk-Dąbrowa

e-mail: DSzewczyk-Dabrowa@pfron.org.pl, tel.: 22 50 55 516; +48 538 508 031

Katarzyna Krysik

e-mail: KKrysik@pfron.org.pl, tel.: 22 50 55 564; +48 511 862 229

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Ada Wróblewska

e-mail: Ada.Wroblewska@laski.edu.pl, tel.: +48 693 171 213

Agnieszka Zakrzewska

e-mail: agnieszka.zakrzewska@laski.edu.pl, tel: +48 793 350 169

Adrianna Kaczanowska

e-mail: adrianna.kaczanowska@laski.edu.pl, tel: +48 606 209 366

Polski Związek Niewidomych

Elżbieta Oleksiak

e-mail: EOleksiak@pzn.org.pl; tel.: +48 662 225 802

Karolina Domańska

e-mail: KDomanska@pzn.org.pl; tel.: 22 635 52 84

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Anna Rozborska

e-mail: Anna.Rozborska@firr.org.pl, tel.: +48 663 883 334

Małgorzata Białek

e-mail: Malgorzata.Bialek@firr.org.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Kamila Miler-Zdanowska

e-mail: KMiler@aps.edu.pl, tel.: + 48 501 230 996

Close Menu
Skip to content