Skip to main content
search
W dniu 3 października br. rozpoczął się nabór wniosków na realizacje mikrodotacji w ramach Programu Społecznik 2022-2024. Wnioski można składać do 24 października.
Podobnie do I naboru:
  • premiowane będą projekty o charakterze proekologicznym,
  • będzie kontynuowana współpraca z młodzieżą, która będzie opiniowała wnioski,
  • premiowane będą działania pomocowe i integracyjnej na rzecz uchodźców.
Nowością w tym naborze jest zapis dotyczący oddziałów terenowych tj. zgodnie z Regulaminem konkursu na udzielenie mikrodotacji łączna liczba złożonych wniosków w danym naborze nie może być większa niż 5, licząc wszystkie oddziały terenowe.
  • Wnioski można składać w generatorze WITKAC.PL
  • Dofinansowanie w wysokości do 5 000 zł.
  • Min. 410 mikrodotacji w skali województwa.
  • Okres realizacji 1.02-31.07.2023r.
Zapraszamy do kontaktu Animatorami Lokalnymi.
Więcej informacji dostępnych na stronie Operatora Programu www.spolecznik.karrsa.eu
źródło: www.wzp.pl
Przypominamy, że wsparcie w opracowaniu fiszki projektowej oferuje Bożena Zarecka- organizator społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Resku, tel. 537 798 531, b.zarecka@cus.resko.pl
Close Menu
Skip to content