Skip to main content
search

Odznaczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Resku

14 października 2022 r.  w Belwederze wręczono odznaczenia nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę osobom szczególnie zasłużonym w tworzenie centrów usług społecznych i wdrażanie strategii rozwoju i integracji usług społecznych.

Odznaczenia w imieniu Pana Prezydenta, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Resku Agnieszce Kardasz, wręczył Minister Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Serdecznie dziękuję całemu zespołowi Centrum Usług Społecznych w Resku za zaufanie i zaangażowanie w budowanie lokalnego systemu usług społecznych. Wiele udało nam się zrobić, ale jeszcze więcej przed nami. Wiem jednak, że z takim zespołem można wszystko. Odznaczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest docenieniem naszej wspólnej pracy.

 

Agnieszka Kardasz
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Resku

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w  1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej.

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w  okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2018–2022.

Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez:

1) pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,
2) walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
3) aktywną działalność zawodową i społeczną,
4) twórczość naukową, literacką i artystyczną

– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w  tym w szczególności budowania  wspólnoty  obywatelskiej  Polaków  i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej  Polskiej  poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

Ordery i odznaczenia państwowe stanowią najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.

Close Menu
Skip to content