Skip to main content
search
Przystąpiliśmy do kampanii „Otwórz się na pomoc”, której głównym założeniem jest profilaktyka przez edukację mieszkańców miasta, rodziców, nauczycieli oraz dzieci na tematy dotyczące przemocy i  uzależnień, jak je rozpoznać oraz w jaki sposób skutecznie im przeciwdziałać. Udostępniamy cztery filmy interaktywne, które w postaci gry pozwalają użytkownikom na podejmowanie decyzji wpływających na los głównego bohatera- znajdziemy w nich wskazówki jak radzić sobie z zagadnieniami w zakresie:

  • alkoholu,
  • przemocy,
  • dopalaczy,
  • pierwszej pomocy.

Projekt składa się z dwóch części: WIDEO WYWIADY z rodzicami dzieci borykających się z problemami wraz z komentarzem psychologa oraz INTERAKTYWNE FILMY, w których to widz kieruje losem bohatera doświadczając jednocześnie konsekwencji istniejących niebezpieczeństw.

Linki do filmów:

1. Alkohol: https://gs24.pl/gmina-resko-otworz-sie-na-pomoc-alkohol/re

2. Przemoc: https://gs24.pl/gmina-resko-otworz-sie-na-pomoc-przemoc/re

3. Dopalacze: https://gs24.pl/gmina-resko-otworz-sie-na-pomoc-dopalacze/re

4. Pierwsza pomoc: https://gs24.pl/resko-pierwsza-pomoc/re

Close Menu
Skip to content