Skip to main content
search

Gmina Resko podpisała z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę w sprawie dofinansowania  utworzenia mieszkania chronionego dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Resko.

 

Zadanie będzie realizowane  w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 roku poz. 1250).

Nazwa zadania: Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Łabuń Wielki 32/1, gmina Resko.

Okres realizacji zadania: 17 sierpnia- 31 grudnia 2021 r.

Wartość dofinansowania: 222 000 zł

Wkład własny: 58 000 zł

Wnioskodawca – Gmina Resko tworząc mieszkanie chronione wspierane ma na celu usamodzielnienie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osoby niewidome. Tego rodzaju wsparcie ma znaczenie dla postrzegania osób z niepełnosprawnością przez otoczenie, wpływa także na poczucie wartości tych osób. Mieszkanie będzie znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie Warsztatu terapii zajęciowej i stanowić będzie dopełnienie oferty i wsparcia dedykowanego mieszkańcom Gminy Resko ze szczególnymi potrzebami.

Za merytoryczną obsługę zadania odpowiada Centrum Usług Społecznych w  Resku.

Leave a Reply

Close Menu
Skip to content