Skip to main content
search
W dniach od 8 do 12 sierpnia 2022 r. Centrum Usług Społecznych w Resku zorganizowało wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Resko w formie profilaktycznej półkolonii letniej. Z wypoczynku skorzystało 15 dzieci. Opiekę nad nimi sprawował wychowawca oraz kierownik półkolonii.
Półkolonie sfinansowano ze środków budżetu gminy w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2025.
Półkolonia przebiegła zgodnie ze szczegółowo opracowanym programem, zawierającym aktywności dostosowane do wieku i potrzeb uczestników. Głównym celem zajęć było zapobieganie uzależnieniom i innym destrukcyjnym zachowaniom poprzez wspieranie prawidłowego rozwoju i rozwijanie umiejętności psychospołecznych. Program odpowiadał potrzebom środowiska w zakresie wyrównywania szans dzieci w rozwoju emocjonalnym, edukacyjnym, poznawaniu własnej wartości, uzdolnień, kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, stymulacji dzieci mniej zdolnych, rozpoznawaniu symptomów uzależnienia.
W programie znalazły się różnorodne zajęcia integracyjne, taneczne, animacyjno- kulturalne oraz profilaktyczne. Dzieci uczestniczyły w warsztatach profilaktyczno- edukacyjnych dot. tematyki „Uzależnień chemicznych oraz behawioralnych i zdrowia psychicznego”.
Ponadto uczestnicy  wzięli udział w wycieczce do „Rodzinnego Parku Rozrywki” w Dygowie oraz w wyjeździe do Kołobrzegu, gdzie odwiedzili m.in. „Miasto Myszy” oraz „Muzeum 6D”.
Na zakończenie wakacyjnego wypoczynku, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i  podziękowania za aktywny udział w półkolonii profilaktycznej.
Close Menu
Skip to content