Skip to main content
search
Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Resko  podpisała umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Planowany okres realizacji Programu: 3 kwietnia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Co jest celem Programu?

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Na czym polegają usługi asystencji osobistej ?

 Usługi polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Do kogo jest skierowany Program?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie Gminy Resko:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

         – znacznym

         – umiarkowanym

         – traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz: Elżbieta Lipkowicz 537 836 506, e-mail: e.lipkowicz@cus.resko.pl

Joanna Wójcik, tel. 537 813 308, e-mail: j.wojcik@cus.resko.pl

Program jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

wartość dofinansowania – 46 470,00

całkowita wartość zadania – 47 399,40 zł 

 

Close Menu
Skip to content