Skip to main content
search

Resko, 6 październik 2022 r.

INFORMACJA BURMISTRZA RESKA    

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY RESKO, KTÓRZY NIE SKOŃCZYLI  60 ROKU ŻYCIA INFORMUJĘ, ŻE O ILE ZAISTNIEJE KONIECZNOŚĆ PODANIA TABLETEK JODKU POTASU, WYZNACZYŁEM W TYM CELU NIŻEJ WYMIENIONE PUNKTY PODAWANIA I DYSTRYBUCJI. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA TAKIEJ KONIECZNOŚCI, INFORMACJE O DNIU I GODZINIE WYDAWANIA TABLETEK BĘDĄ ZAMIESZCZONE NA:

1) tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy;

2) na stronach internetowych: bip.resko.pl i resko.pl

W niżej wymienionych punktach będą wydawane tabletki osobom zamieszkującym w przypisanych do punktów miejscowościach oraz ulicach:

numer punktu wydawania
adres punktu
ulice i miejscowości przypisane do punktu
numer 1
Zespół Szkół ul. Bolesława Prusa 2, 72-315 Resko
Polna, Szpitalna, Browarna, Kolejowa, Stefana, Żeromskiego, Bolesława Prusa, Mariana Buczka, Al. Wolności, Leśna, Zachodnia, część Jedności Narodowej od 9 do 30 oraz miejscowości Lubień Dolny, Bezmoście, Lubień, Górny, Dorowo, Święciechowo, Ługowina, Piaski, Smólsko
numer 2
Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 16 72-315 Resko
Jedności Narodowej od 1 do 8 i od 31 do 33 A-C, Młyńska, Nadrzeczna, Wąska, Ogrodowa, Długa, Okrzei, Zielona, Wojska Polskiego z wyłączeniem nr 40, Środkowa, Szczecińska, Stodólna, Rynek, Parkowa, Borków, Sportowa, Wodna, Boh. Monte Cassino, Kościelna, Bohaterów Warszawy, Kołobrzeska, T. Kościuszki, Krótka, Krzywa, 1 Maja, Kopernika, Adama Mickiewicza, Olsztyńska, Kielecka, Poznańska, Krakowska, Śląska, Gdańska, Jana, Kilińskiego, Dworcowa, Fryderyka Chopina, Dzierżona,Górna, Majora Henryka Sucharskiego i Toruńska oraz miejscowości Prusim, Policko, Trzaski, Świekotki
numer 3
Szkoła Podstawowa w Łosośnicy, Łosośnica 23, 72-315 Resko
Łosośnica, Łosośniczka, Siwkowice, Sąpólko, Taczały, Godziszewo, Miłogoszcz, Sienno, Żerzyno
numer 4
Świetlica Wiejska w Łabuniu Wielkim, 72 – 315 Resko
Łabuń Wielki, Łabuń Mały, Iglice, Orzeszkowo, Potuliny, Stołążek, Komorowo, Porąbka, Luboradz, Mokronos, Słowikowo
numer 5
Szkoła Podstawowa w Starogardzie, Starogard 12, 72-315 Resko
Łagiewniki, Starogard, Krosino, Mołstowo, Przemysław, Naćmierz, Sosnowo, Sosnówko, Gozdno, Gardzin, Stara Dobrzyca

zasady podawania tabletek jodku potasu ludności

Dawkowanie produktu będzie przeprowadzone zgodnie z opisem zamieszczonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla tabletek jodku potasu o mocy 65 mg. 1 tabletka zawiera 65 mg potasu jodku, co odpowiada 50 mg jodu.
Tabletki jodku potasu przewidziane są dla całości populacji województwa zachodniopomorskiego w odpowiednich dawkach, zgodnie z danymi zawartymi w ulotce informacyjnej. Do liczby tej przyjęta została rezerwa, wynikająca z możliwości przebywania na terenie gminy Resko cudzoziemców, a także osób przebywających w szpitalu oraz domu opieki.
Dawkowanie poszczególnym grupom wiekowym, będzie odbywać się jednorazowo:
1) noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc – 12,5 mg jodu (1/4 tabletki),
2) dzieci od miesiąca do 3 lat – 25 mg jodu (0,5 tabletki),
3) dzieci od 3 do 12 lat – 50 mg jodu (1 tabletka),
4) kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) – 100 mg jodu (2 tabletki),
5) dorośli do 60 roku życia i dzieci powyżej 12 lat – 100 mg jodu (2 tabletki).
W przypadku wydawania tabletek jodku potasu dla rodziców/opiekunów dzieci do trzech lat, dla których przewidziano przyjęcie ¼ i ½ tabletki, będą wydawane całe tabletki, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki będą odpowiadali rodzice/opiekunowie.
W przypadku gdy rodzic/opiekun odbierze tabletki dla więcej niż jednego dziecka w wieku do trzech lat, należy rozważyć możliwość wykorzystania jednej tabletki dla dwojga dzieci.
Close Menu
Skip to content