Skip to main content
search

CO TO JEST RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

1 stycznia br. wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. By otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku.

GDZIE I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy składamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możemy to zrobić wyłącznie online za pośrednictwem:
 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • Portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia
 • Bankowość elektroniczną, przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millenium S.A., PEKAO S.A.,
  • od 11 stycznia 2022 r. przez Getin Noble Bank S.A.
  • od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.
  • od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A., SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta
Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka (z datą wystąpienia do sądu) – w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie,
 • oświadczenie o dacie przyjęcia na wychowanie dziecka, w stosunku do którego wystąpiono do sądu z wnioskiem o wszczęcie powstępowania w sprawie jego przysposobienia,
 • decyzję albo zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego – jeśli dziecko od 7 do 10 lat ma odroczony obowiązek szkolny,
 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli rodzic opiekuje się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym się rozwiódł, żyje w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 • dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).
 

ZŁOŻYŁEŚ WNIOSEK I CO DALEJ

Wiadomość o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku zostanie wysłana na adres mailowy oraz numer telefonu podane we wniosku.
 • W przypadku nieprawidłowo złożonego wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwie rodzica lub opiekuna do jego poprawienia w ciągu 14 dni.
 • Jeżeli rodzic nie złoży wymaganych dokumentów, ZUS wezwie do ich dostarczenia i wyznaczy termin od 14 do 30 dni.
Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony lub brakujące dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozpatrzy wniosku o świadczenie.
W przypadku przyznania rodzinnego kapitału opiekuńczego ZUS nie będzie wydawał decyzji – informacje w tej sprawie rodzic lub opiekun otrzyma na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na wskazany we wniosku adres.
 

CZY MOŻNA ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI ZUS? JAK TO ZROBIĆ?

Od decyzji Prezesa ZUS można odwołać się w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Przysługuje także skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.
ZUS doręczy decyzję wyłącznie w postaci elektronicznej – na profil na PUE ZUS.

 

 

GDZIE OTRZYMAĆ POMOC W RAZIE WĄTPLIWOŚCI

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się:
 • ze specjalną infolinią (22) 290 55 00 – czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00,
 • z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu (22) 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl.
Pomoc otrzymać można także we wszystkich placówkach ZUS (również podczas e-wizyty w ZUS).

 

 

17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) od godz. 10.00

w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Resku- w budynku obok Przychodni

dyżur będzie pełnił pracownik Inspektoratu ZUS, który udzieli wszelkich informacji o  Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym oraz o świadczeniu 500+.

 

 

Przypominamy również, iż w Biurze Obsługi Mieszkańca Centrum Usług Społecznych w Resku można potwierdzić Profil zaufany. Zapraszamy.

Close Menu
Skip to content