Skip to main content
search

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
  1. do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
  • 50,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
  • 70,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Pobierz wniosek o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Close Menu
Skip to content