Skip to main content
search

Dodatki mieszkaniowe- 2024 r.

9 stycznia, 9 lutego, 8 marca, 9 kwietnia, 9 maja, 7 czerwca, 9 lipca, 9 sierpnia, 9 września, 9 października, 8 llistopada, 9 grudnia

Zasiłki stałe- 2024 r.

22 stycznia, 9 lutego, 8 marca, 9 kwietnia, 9 maja, 10 czerwca, 9 lipca, 9 sierpnia, 9 września, 9 października, 8 llistopada, 9 grudnia

Zasiłki celowe i okresowe- 2024 r.

16 stycznia, 16 lutego, 15 marca, 16 kwietnia, 16 maja, 17 czerwca, 16 lipca, 16 sierpnia, 16 września, 16 października, 15 llistopada, 9 i 16 grudnia

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- 2024 r.

22 stycznia, 20 lutego, 20 marca, 22 kwietnia, 20 maja, 20 czerwca, 22 lipca, 20 sierpnia, 20 września, 21 października, 20 llistopada, 18 grudnia

Close Menu
Skip to content