Skip to main content
search

15 SIERPNIA 2021 r. Centrum Usług Społecznych wzięło udział w V RESKIM JARMARKU ŚW. BARTŁOMIEJA. Zespół CUS przygotował dla mieszkańców słodki poczęstunek oraz bukieciki z roślin zebranych z zielnika przy ul. Olsztyńskiej w Resku. Przygotowaliśmy strefę animacji do której zaprosiliśmy animatorów czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Radowie Małym. Organizator społeczności lokalnej wsparł organizację wystawy rękodzieła- Ikon.  W ramach działań informacyjno- promocyjnych zespół Centrum informował mieszkańców o sprawach bieżących i możliwościach projektowych.

Przypominamy, iż w Centrum Usług Społecznych w Resku załatwisz sprawy z zakresu pomocy społecznej czy świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, oraz:

  • potwierdzisz profil zaufany,

  • odbierzesz Kopertę Życia dla seniora,

  • jeżeli jesteś przedsiębiorcą- przystąpisz do programu Reska Karta Seniora.

Leave a Reply

Close Menu
Skip to content