Skip to main content
search

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Zasady udzielania pomocy- kliknij i pobierz dokument

 

Bliższych informacji udziela Specjalista pracy socjalnej- Agnieszka Zielińska- Opar, tel. 537 137 679, a.zielinska-opar@cus.resko.pl

Close Menu
Skip to content