Skip to main content
search

ZNICZODZIELNIA powstała z inicjatywy Centrum Usług Społecznych w Resku i została przygotowana przez pracowników Centrum. Dwie zniczodzielnie zostały postawione na cmentarzu w Resku, jedna na cmentarzu w Starogardzie.

Korzystanie ze ZNICZODZIELNI jest bezpłatne.

Zasady funkcjonowania ZNICZODZIELNI:

  1. Na półkach można pozostawiać osłony zniczy, nowe wkłady lub nowe znicze.

  2. Pozostawione osłony muszą nadawać się do ponownego użycia. Powinny być: niezniszczone, bez pęknięć i innych uszkodzeń, czyste i pozbawione zużytych wkładów

  3. Pozostawione przedmioty przeznaczone są do ponownego  i nieodpłatnego wykorzystania.

  4. Za uszkodzenia ZNICZODZIELNI odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

  5. Nadzorującym ZNICZODZIELNIĘ jest Zarządca Cmentarza.

Zakup materiałów do przygotowania zniczodzielni sfinansowano z projektu „Centrum Usług Społecznych w Resku”.

Close Menu
Skip to content