Skip to main content
search

Centrum Usług Społecznych w Resku

91 39 51 396, 537 837 839

Agnieszka Kardasz

91 39 51 396

dyrektor CUS w Resku

Iwona Lewandowska

537 819 292

zastępca dyrektora CUS w Resku/ organizator pomocy społecznej, Przewodnicząca Zespołu interdyscyplinarnego

Katarzyna Manel

537 822 484

główny księgowy

Małogrzata Kowalczyk-Kała

91 39 51 396, 537 837 839

Biuro Obsługi Mieszkańca, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia szkolne, Karta Dużej Rodziny, Zachodniopomorska Karta Seniora, Zachodniopomorska Karta Rodziny, potwierdzanie profilu zaufanego

Małgorzata Dekało-Badura

537 812 889

pracownik socjalny, MONAR/MARKOT, koordynator Klubu Wolontariusza

Agnieszka Ochlik

531 835 210

starszy pracownik socjalny, domy pomocy społecznej

Ola Walkowiak

537 839 321

starszy pracownik socjalny, mieszkanie chronione

Agnieszka Zielińska-Opar

537 137 679

specjalista pracy socjalnej, zakłady opiekuńczo- lecznicze, Zespół interdyscyplinarny

Elżbieta Lipkowicz

537 836 506

koordynator indywidualnych planów usług społecznych, koordynator punktu potwierdzającego profil zaufany, pomoc żywnościowa, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, taksówka społeczna, Złota Rączka dla seniora

Joanna Wójcik

537 813 308

koordynator indywidualnych planów usług społecznych, pomoc żywnościowa, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, taksówka społeczna, Złota Rączka dla seniora

Bożena Zarecka

537 798 531

organizator społeczności lokalnej, organizacje pozarządowe, Senioralny Fundusz Wyjazdowy

Katarzyna Rakowiecka- Bicz

537 822 191

asystent rodziny

Judyta Jędrzejczak

537 838 905

specjalista ds. profilaktyki uzależnień, wychowawca w Placówce wsparcia dziennego

Arleta Łabas

531 070 980

świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy, zaświadczenia "Czyste powietrze"

Dorota Jagodzińska- Szczepańska

537 834 060

świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy, zaświadczenia "Czyste powietrze"

Adriana Fabisiak

537 822 781

animatorka, Gminne Centrum Aktywności Lokalnej, program Dobre wsparcie, koordynator mieszkania chronionego

Andrzej Rzędzicki

530 553 834

konserwator/kierowca

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

537 838 905

AA, grupa wsparcia, wnioski o leczenie

Zespół interdyscyplinarny

537 819 292

Niebieskie karty, zgłaszanie przemocy

Potwierdzenie profilu zaufanego

537 836 506, 537 837 839, 537 813 308

Nieodpłatna pomoc prawna

500 001 822

Reska Karta Seniora

Zostań partnerem programu

Jesteś przedsiębiorcą, lub zarządzasz instytucją?
Podoba Ci się idea programu Reska Karta Seniora?
Włącz się do działania! Zostań Partnerem Programu Reska Karta Seniora!

Dowiedz się więcej

Kalendarz wydarzeń

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać informacje to zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

logo KW

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

Close Menu
Skip to content