Osoby z niepełnosprawnościami

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Warsztat terapii zajęciowej w Łabuniu Wielkim