Skip to main content
search

Reintegracja społeczna i zawodowa w CIS

Zasady zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej

16 lutego 2022 r. Centrum Usług Społecznych w Resku podpisało umowę ze Stowarzyszeniem „Współistnienie” na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej (CIS) zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Na mocy umowy zapewniono minimum 10 mieszkańcom/ mieszkankom gminy Resko miejsce w CIS „Od Nowa” w Łobzie, z zastrzeżeniem iż miejscem reintegracji zawodowej będzie teren gminy Resko.

Usługa  reintegracji społecznej i zawodowej jest nową usługą realizowaną w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Resku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w zajęciach Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie?

 

szczegółowych informacji udzieją pracownicy socjalni:

Agnieszka Zielińska- Opar- 537 137 679

Agnieszka Ochlik-537 835 210

Ola Walkowiak- 537 839 321

Małgorzata Dekało- Badura- 537 812 889

oraz

koordynator indywidualnych planów usług społecznych:

Elżbieta Lipkowicz- 537 836 506

 

Ogólne zasady zatrudnienia socjalnego
 • skierowanie do CIS wydaje Centrum Usług Społecznych w Resku na wniosek osoby zainteresowanej, pod warunkiem dostępności miejsc
 • uczestnik zawiera z kierownikiem CIS indywidualny program zatrudnienia socjalnego
 • czas tygodniowego pobytu w CIS nie może być krótszy niż 30 godzin i nie dłuższy niż 40 godzin
 • okres próbny trwa 1 miesiąc
 • w okresie próbnym i właściwym uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych
Kierownik Centrum zapewnia uczestnikom:
 • szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przeprowadzanie odpowiednich badań lekarskich
 • odzież roboczą i obuwie robocze
 • bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, w tym środki ochrony indywidualnej
 • zaopatrzenie z tytułu wypadku w trakcie pobytu w Centrum
 • nieodpłatnie jeden posiłek dziennie w trakcie pobytu
Reintegracja społeczna
 • działania, w tym również o charakterze samopomocowym, mającym na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w CIS umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu
 • w ramach reintegracji społecznej uczestnicy objęci są wsparciem pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, terapeuty
 • zajęcia odbywają się w piątki w siedzibie CIS „Od Nowa” w Łobzie, CIS zapewnia uczestnikom bezpłatny transport
Reintegracja zawodowa
 • działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w CIS zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy
 • zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku po nadzorem instruktora praktycznej nauki zawodu
 • zajęcia odbywają się na terenie gminy Resko

Na podstawie umowy zawartej w dniu 16.02.2022 r. Centrum Integracji Społecznej "Od Nowa" w Łobzie zorganizuje i przeprowadzi dla minimum 10 mieszkańców/ mieszkanek gminy Resko usługę reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Okres realizacji usługi reintegracji społecznej i zawodowej- 26.02.2022 r. -31.10.2023 r.
Usługa finansowana w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Resku".

Reintegracja zawodowa

teren gminy Resko, nadzór instruktora praktycznej nauki zawodu, od poniedziałku do czwartku, godz. 7.00-15.00

Pomieszczenie socjalne grupy: ul. Boh. Monte Cassino 9, 72-315 Resko

Reintegracja społeczna

w siedzibie CIS „Od Nowa”, piątki, godz. 08.30-12.30

adres: CIS „Od Nowa”, u. Drawska 6, 73-150 Łobez

tel. 91 397 36 04, cis.lobez@wp.pl

Close Menu
Skip to content