Skip to main content
search

Zespół Interdyscyplinarny

.

Zespół interdyscyplinarny w Resku

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw  wprowadzono wśród wielu zmian – jako nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Zgodnie z ww. ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. Na mocy ww. ustawy podjęto Uchwałę Nr XLVII/313/10 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, która następnie została zmieniona obowiązującą obecnie uchwałą Nr VIII/56/15 Burmistrza Miasta i Gminy Resko z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty, ochrony zdrowia, lokalnych organizacji pozarządowych.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy lub osobą doznającą przemocy w rodzinie i chcesz uzyskać poradę zapraszamy do kontaktu:
 • osobiście- Centrum Usług Społecznych w Resku, ul. Boh. Monte Cassino 10, 72-315 Resko, tel. 913951396
 • za pośrednictwem SKRZYNKI znajdującej się przy wejściu głównym do Centrum Usług Społecznych w Resku.
Cele Zespołu Interdyscyplinarnego
 • pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów
 • efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu
 • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
Osoby odpowiedzialne za pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w Resku
 • Iwona Lewandowskaprzewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, tel. 537819292
 • Agnieszka Zielińska-Oparzastępca przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, tel. 537137679
 • Dominika Walentynowicz – sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego
Infolinie
 • telefon alarmowy 112
 • poradnia telefoniczna „Niebieskiej Linii” tel. 22 6687000
 • ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 800120002, czynny przez całą dobę
 • infolinia dla osób pokrzywdzonych przemocą tel. 801120002
 • telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116 111
Close Menu
Skip to content