Skip to main content
search
logo CUS kolor

Wizyty w sołectwach Gminy Resko

logo CUS kolor

Spotkanie z sołtysami Gminy Resko

logo CUS kolor

Gertrudy

logo CUS kolor

Fotorelacja z Kreatywnych wakacji w Klubie Aktywności Lokalnej w Resku

logo CUS kolor

W Sosnowie powstaje „sportowy zakątek”- OSL

Harmonogram działań w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Resku"

III kwartał 2023 r.

Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych w III kwartale 2023 r.

Usługa reintegracji społecznej i zawodowej w CIS "Od Nowa"

reintegracja zawodowa: poniedziałek-czwartek 07.00-15.00; reintegracja społeczna- piątki 08.00-12.30
organizator: CUS w Resku, realizator: Centrum Integracji Społecznej "Od Nowa" w Łobzie, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez (NGO)

Usługa: mieszkanie chronione

tryb ciągły
organizator: CUS w Resku

Usługa: koorynator i asystent osoby niepełnosprawnej- mieszkańca mieszkania chronionego

poniedziałki- czwartki w godz. 15.00-18.00, piątki, soboty i niedziele- po 3 godz.
organizator: CUS w Resku

Usługa: bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

w godzinach funkcjonowania CUS w Resku, ul. Boh. Monte Cassino 9, 72-315 Resko
organizator: CUS w Resku

Usługa: Złota Rączka

w godzinach funkcjonowania CUS w Resku, usługa realizowana w miejscu zamieszkania odbiorcy
organizator: CUS w Resku

Usługa: Taksówka społeczna

w godzinach funkcjonowania CUS w Resku, usługa realizowana okresowo tylko dla podopiecznych CUS
organizator: CUS w Resku

Usługa: Klub Wolontariusza

wtorki, godz. 16.30, Gminne Centrum Aktynwości Lokalnej w Resku
organizator: CUS w Resku

Usługa: Klub Seniora

usługa świadczona zgodnie z grafikiem zajęć, Centrum Kultury w Resku, ul Wojska Polskiego 16, Resko
organizator: CUS w Resku, realizator: Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego (NGO)

Usługa: praca socjalna i terapia zajęciowa dla seniora

w godzinach funkcjonowania Centrum, praca w terenie
organizator: CUS w Resku

Usługa: poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami

środy w godz. 10.15-17.15, Centrum Usług Społecznych, ul. Boh. Monte Cassino 9, Resko
organizator: CUS w Resku

Usługa: doradztwo projektowe dla organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych

środy w godz. 10.00-17.00, Centrum Usług Społecznych, ul. Boh. Monte Cassino 9, Resko
organizator: CUS w Resku

Usługa: opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania (dorośli)

w godzinach pracy Centrum oraz poza godzinami w sytuacjach szczególnych
organizator: CUS w Resku; wykonawca: Spółdzielnia Socjalna "Tacy Sami"

Usługa: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

w godzinach pracy Centrum oraz poza godzinami w sytuacjach szczególnych
organizator: CUS w Resku

Usługa: opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania (dzieci)

w godzinach pracy Centrum oraz poza godzinami w sytuacjach szczególnych
organizator: CUS w Resku; wykonawca Pracownia Terapeutyczna KREA-SENS

III kwartał 2023 r.

logo CUS kolor

Działania wspierające realizowane w ramach organizowania społeczności lokalnej przez Centrum Usług Społecznych w III kwartale 2023 r.

logo CUS kolor
Klub Wolontariusza
zgodnie z grafikiem
organizator: CUS w Resku, koordynator Małgorzata Dekało- Badura
Inkubator NGO
zgodnie z grafikiem
organizator: CUS w Resku,
Close Menu
Skip to content