Wizyty w sołectwach Gminy Resko

Spotkanie z sołtysami Gminy Resko

Gertrudy

Harmonogram działań w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Resku"

II kwartał 2022 r.

Usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych w II kwartale 2022 r.

Usługa reintegracji społecznej i zawodowej w CIS "Od Nowa"

reintegracja zawodowa: poniedziałek-czwartek 07.00-15.00; reintegracja społeczna- piątki 08.00-12.30
organizator: Centrum Integracji Społecznej "Od Nowa" w Łobzie, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez

Usługa: asystent osoby niepełnosprawnej- mieszkańca mieszkania chronionego

poniedziałki- czwartki w godz. 15.00-18.00; soboty i niedziele- po 3 godz.
organizator: CUS w Resku

Usługa: bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

w godzinach funkcjonowania CUS w Resku, ul. Boh. Monte Cassino 9, 72-315 Resko
organizator: CUS w Resku

Usługa: Złota Rączka

w godzinach funkcjonowania CUS w Resku, usługa realizowana w miejscu zamieszkania odbiorcy
organizator: CUS w Resku

Usługa: Joga dla seniora

zgodnie z kalendarzem zajęć udostępnionym na stronie www.cus.resko.pl. Usługa realizowana w GCAL w Resku
organizator: CUS w Resku

Usługa: Klub Wolontariusza

poniedizałki, godz. 160.30, Gminne Centrum Aktynwości Lokalnej w Resku
organizator: CUS w Resku

II kwartał 2022 r.

Działania wspierające realizowane w ramach organizowania społeczności lokalnej przez Centrum Usług Społecznych w II kwartale 2022 r.

Klub Wolontariusza
zgodnie z realizowanymi działaniami
organizator: CUS w Resku, koordynator Małgorzata Dekało- Badura
Inkubator NGO
zgodnie z realizowanymi działaniami, po umówieniu telefonicznym poradnictwo indywidualne
organizator: CUS w Resku, organizator społeczności lokalnej Bożena Zarecka