Skip to main content
search

Mieszkanie chronione w Łabuniu Wielkim otwarte

24 marca 2022 r.

dowiedz się więcej o idei mieszkania chronionego

24 marca 2022 r. w Łabuniu Wielkim, odbyło się uroczyste otwarcie mieszkania chronionego. Jest to pierwszy, tego typu lokal na terenie powiatu łobeskiego.

W sierpniu 2021 roku, gmina Resko podpisała z Wojewodą Zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim, umowę w sprawie dofinansowania utworzenia mieszkania chronionego dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Resko. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ramach tej umowy, dofinansowanie wyniosło 222 tys. zł. Lokal powstał w budynku dawnej szkoły podstawowej. Całkowity koszt remontu i adaptacji lokalu wyniósł ponad 280 000 zł. Za merytoryczną obsługę zadania odpowiadało Centrum Usług Społecznych w Resku.

Mieszkanie zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie ze wszelkimi wymogami w tym zakresie. Zadbano o likwidację wszystkich barier architektonicznych i wszelkie udogodnienia. Koncepcję komfortowego wystroju lokalu opracowała IKEA na zlecenie zakładu IKEA Industry Resko.  Zadbano o najdrobniejsze szczegóły, wiele ozdób zostało wykonanych własnoręcznie przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, co zapewniło miłą, i domową atmosferę. Jako pierwsze mieszkanie chronione zamieszkały Beata i Mirka- uczestniczki terapii zajęciowej w Łabuniu Wielkim. Panie będzie wspierała kadra Centrum Usług Społecznych w Resku: pracownik socjalny, koordynator ds. mieszkania chronionego, asystent osoby niepełnosprawnej- mieszkańca mieszkania chronionego oraz opiekunka. Panie Beata i Mirka będą otoczoną również opieką kadry WTZ w Łabuniu Wielkim.

Mieszkanie chronione wspierane, ma na celu usamodzielnienie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym. Tego rodzaju wsparcie ma znaczenie dla postrzegania osób z niepełnosprawnością przez otoczenie, wpływa także na poczucie wartości tych osób. Mieszkanie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Warsztatu terapii zajęciowej i stanowi dopełnienie oferty i wsparcia dedykowanego mieszkańcom Gminy Resko ze szczególnymi potrzebami.

W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli: Arkadiusz Czerwiński – burmistrz Reska, Renata Kulik – Starosta Łobeski, Jan Czaban – Przewodniczący Rady Miejskiej w Resku, Monika Namaczyńska – pracownik ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie,  Monika Smulska – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie, Joanna Winiarek – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim, Agnieszka Kardasz – dyrektor Centrum Usług Społecznych w Resku i Iwona Lewandowska – wicedyrektor Centrum Usług Społecznych w Resku.

 

Close Menu
Skip to content