Skip to main content
search

Działania środowiskowe i animacyjne- 2023 r.

I kwartał 2023 r.

W związku z uruchomieniem Klubu Seniora w Centrum Kultury w Resku uprzejmie informujemy, iż w wyznaczonych terminach Klub Seniora pełni funkcję inkubatora dla organizacji senioralnych z Gminy Resko.

Inkubator dla organizacji senioralnych- spotkania zamknięte

WTORKI godz.11.00- 13.00 Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów

CZWARTKI godz.11.00- 13.00 Koło Diabetyków

TRZECIA ŚRODA MIESIĄCA godz.15.30- 18.30 Klub Ka-60

PIĄTKI godz.15.00- 17.00 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie ARKA

 

 

II kwartał 2023 r.

3 kwietnia 2023 r. przedstawicielki Centrum Usług Społecznych w Resku- Paulina Pawłowska i Iwona Lewandowska wzięły udział w pierwszym spotkaniu organizacyjnym dotyczącym  „IV Pikniku Organizacji Pozarządowych z Powiatu Łobeskiego”.  Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury w Resku.
12 kwietnia 2023 r. dyrektor Centrum Usług Społecznych w Resku Agnieszka Kardasz odebrała akt nominacji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza na członkinię Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii  Społecznej III kadencji na lata 2023-2025
Akt nominacji
12 kwietnia 2023 r. w Centrum Usług Społecznych w Resku odbyło się spotkanie  animacyjne w subregionie B w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik 2022-2024″. Spotkanie poprowadziła Animatorka Lokalna Elżbieta Minkiewicz, dane kontaktowe: tel. 530-564-372, e-mail: e.minkiewicz@karrsa.pl

2 czerwca 2023 r. w  odbyło się spotkanie założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich w Resku „Reskowianki”.

12 czerwca 2023 r. w  odbyło się spotkanie organizacyjne  z organizacjami zaangażowanymi w przygotowanie Reskiego Pikniku Międzypokoleniowego.

III kwartał 2023 r.

22 sierpnia 2023 r.

  • w Centrum Aktywności Lokalnej w Starej Dobrzycy w ramach spotkania integracyjnego Stowarzyszenia „Nasz Zakątek” odbyły się warsztaty rękodzielnicze

  • w Łagiewnikach odbyły się integracyjne  warsztaty rękodzielnicze.

IV kwartał 2023 r.

10 października 2023 r. w Klubie Seniora odbyło się Spotkanie animacyjne dla organizacji z Subregionu B, które chcą aplikować o środki w ramach „Programu Społecznik 2022-2024”.

Poznaj „Program Społecznik 2022-2024”- kliknij link

25 października członkowie Klubu Wolontariusza przy Centrum Usług Społecznych w ramach wizyty studyjnej odwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie.

www.zaz.goleniow.pl

13 listopada 2023 r. członkowie Klubu Wolontariusza przy Centrum Usług Społecznych w Resku uczestniczyli w szkoleniu  z pierwszej pomocy. Szkolenie zorganizowała Pracowania pozarządowa z Koszalina.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Działanie Centrum Organizacji Pozarządowych sfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizowane w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018–2030.

www.pracowniapozarzadowa.pl

21 listopada 2023 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Łosośniczanki zorganizowano warsztaty integrujące „Obudź swoją kreatywność- carving” dla mieszkańców Sołectwa Łosośnica.

12 grudnia 2023 r. na zlecenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, zorganizowano wizytę studyjną dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z regionu szczecińskiego. Obsługą cateringową wizyty zajęło się KGW w Resku „Reskowanki”.

www.owesszczecin.pl

12 grudnia 2023 r. we współpracy z KGW „Czerwone Jarzębinki” zorganizowano świąteczne warsztaty rękodzielnicze w Łagiewnikach.

Close Menu
Skip to content