Skip to main content
search

Dodatek mieszkaniowy

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest spełnienie WSZYSTKICH poniższych warunków:

 • posiadanie prawa do mieszkania albo domu jednorodzinnego, czyli:
  • jesteś jego właścicielem,
  • masz spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
  • wynajmujesz albo podnajmujesz je na umowę,
  • czekasz na mieszkanie zamienne albo socjalne – jeśli masz orzeczenie sądu, że przysługuje ci taki lokal,
 • średni miesięczny dochód z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku jest równy albo niższy niż 1500,00 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym (czyli 125% najniższej emerytury – sprawdź wysokość najniższej emerytury w serwisie ZUS). Jeśli twój dochód jest wyższy – dostaniesz dofinansowanie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki.
 • powierzchnia twojego mieszkania albo domu jest równa albo niższa niż 71,5 m2. Jeśli powierzchnia mieszkania lub domu jest większa, ale nie przekracza 82,5 m2 – otrzymasz dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, że powierzchnia wszystkich pokoi i kuchni jest mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej mieszkania albo domu.

Informację o powierzchni mieszkania albo domu możesz znaleźć na przykład:

 • w akcie notarialnym,
 • w umowie najmu,
 • u zarządcy budynku.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY:

 • wypełniony wniosek o dodatek mieszkaniowy. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu –zarządca budynku albo inna osoba, której płacisz czynsz, musi potwierdzić twój wniosek. Jeśli mieszkasz
  domu jednorodzinnym – takie potwierdzenie nie jest potrzebne,
 • deklaracja o dochodach wszystkich osób, które mieszkają w mieszkaniu albo w domu, z ostatnich 3 miesięcy,
 • dokumenty, które potwierdzają powierzchnię użytkową albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej domu – jeśli jesteś właścicielem domu. W oświadczeniu podaj też łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz informacje o wyposażeniu technicznym domu.
 • rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy – jeśli twoje mieszkanie nie ma centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu. Jeśli masz umowę kompleksową – przygotuj jeden rachunek. Jeśli masz osobno umowę na dystrybucję i na sprzedaż – oba rachunki.

Dokumenty można złożyć w dowolnym momencie.

 

Close Menu
Skip to content