Terminy wypłat świadczeń

TERMINY WYPŁAT W ROKU 2021

ZASIŁKI STAŁE

 • 8 stycznia 2021 r.
 • 10 lutego 2021 r.
 • 10 marca 2021 r.
 • 9 kwietnia 2021 r.
 • 10 maja 2021 r.
 • 10 czerwca 2021 r.
 • 9 lipca 2021 r.
 • 10 sierpnia 2021 r.
 • 10 września 2021 r.
 • 8 października 2021 r.
 • 10 listopada 2021 r.
 • 10 grudnia 2021 r.

ZASIŁKI CELOWE I OKRESOWE

 • 22 stycznia 2021 r.
 • 23 lutego 2021 r.
 • 23 marca 2021 r.
 • 22 kwietnia 2021 r.
 • 21 maja 2021 r.
 • 23 czerwca 2021 r.
 • 22 lipca 2021 r.
 • 23 sierpnia 2021 r.
 • 23 września 2021 r.
 • 21 października 2021 r.
 • 23 listopada 2021 r.
 • 6, 13, 20 grudnia 2021 r.

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

 • 8 stycznia 2021 r.
 • 10 lutego 2021 r.
 • 10 marca 2021 r.
 • 9 kwietnia 2021 r.
 • 10 maja 2021 r.
 • 10 czerwca 2021 r.
 • 9 lipca 2021 r.
 • 10 sierpnia 2021 r.
 • 10 września 2021 r.
 • 8 października 2021 r.
 • 10 listopada 2021 r.
 • 10 grudnia 2021 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 • 20 stycznia 2021 r.
 • 19 lutego 2021 r.
 • 19 marca 2021 r.
 • 20 kwietnia 2021 r.
 • 20 maja 2021 r.
 • 21 czerwca 2021 r.
 • 20 lipca 2021 r.
 • 20 sierpnia 2021 r.
 • 20 września 2021 r.
 • 20 października 2021 r.
 • 19 listopada 2021 r.
 • 16 grudnia 2021 r.