Skip to main content
search
Centrum Usług Społecznych w Resku zaprasza  mieszkańców Gminy do skorzystania z nowej usługi społecznej jaką jest poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami.
W każdą środę w godzinach 10.15- 17.15 w budynku Centrum przy ul. Boh. Monte Cassino 9, Paweł Bajowski- doradca ds. osób z niepełnosprawnościami będzie pełnił dyżur.
W ramach poradnictwa dowiesz się o:
  • podstawowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, a także o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy,
  • programach realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz uzyskasz pomoc w:
  • wypełnieniu i kompletowaniu wniosków do ZUS na rentę socjalną, rodzinną czy chorobową,
  • wypełnianiu i kompletowaniu wniosków do Powiatowego Zespołu Orzekania o niepełnosprawności w zakresie:
  • uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności,
  • uzyskania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.
Zapraszamy do kontaktu, tel. 91 39 51 396, 534 804 063, e-mail: p.bajowski@cus.resko.pl

wniosek o WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA)

...

wniosek o WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA)

wniosek o WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Nr rachunku bankowego do wniesienia opłaty za wydanie Karty parkingowej

11 1020 4867 0000 1602 0007 9293

Właściciel rachunku: Powiat Stargardzki

Close Menu
Skip to content