Skip to main content
search

Zapraszamy do kontaktu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Resku

Kontakt:

Tel.: 91 39 51 396, 537 837 839
E-mail: sekretariat@cus.resko.pl

bip: bip.cus.resko.pl
e-puap: /OPS-Resko/SkrytkaESP

Adres:

ul. Bohaterów Monte Cassino 10,
72-315 Resko

Formularz kontaktowy

  Nasza placówka na mapie:

  Iwona Lewandowska Dyrektor CUS w Resku, 537 819 292, dyrektor@cus.resko.pl

  Małgorzata Kowalczyk-Kała/ Paweł Bajowski w zastępstwie- 91 39 51 396, 537 837 839, sekretariat@cus.resko.pl
  Biuro Obsługi Mieszkańca, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, Karta Dużej Rodziny, Reska Karta Seniora, Zachodniopomorska Karta Seniora, Zachodniopomorska Karta Rodziny, potwierdzanie profilu zaufanego
  Karolina Krenca- 91 39 51 396, 534 023 832, sekretariat@cus.resko.pl
  Biuro Obsługi Mieszkańca, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, Reska Karta Seniora, Zachodniopomorska Karta Seniora, Zachodniopomorska Karta Rodziny, potwierdzanie profilu zaufanego

  Małgorzata Dekało-Badura537 812 889, m.dekalo-badura@cus.resko.pl starszy pracownik socjalny, MONAR/MARKOT
  Agnieszka Ochlik 531 835 210, a.ochlik@cus.resko.pl  specjalista pracy socjalnej, Domy Pomocy Społecznej
  Ola Walkowiak- 537 839 321, o.walkowiak@cus.resko.pl specjalista pracy  socjalnej, mieszkanie wspomagane, Warsztat terapii zajęciowej w Łabuniu Wielkim
  Agnieszka Zielińska-Opar- 537 137 679, a.zielinska-opar@cus.resko.plspecjalista pracy socjalnej, Zakłady opiekuńczo- lecznicze, Zespół interdyscyplinarny
  Elżbieta Lipkowicz537 836 506, e.lipkowicz@cus.resko.pl koordynator indywidualnych planów usług społecznych, koordynator punktu potwierdzającego profil zaufany, pomoc żywnościowa, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego,  usługi społeczne, Klub Seniora w Resku
  Paulina Pawłowska537 828 478, osl@cus.resko.pl organizator społeczności lokalnej, organizacje pozarządowe, sprawy sołeckie, Klub Seniora w Resku, Koła Gospodyń Wiejskich
  Katarzyna Rakowiecka- Bicz537 822 191, asystent.rodziny@cus.resko.plAsystent rodziny
  Judyta Jędrzejczak537 838 905, placowka@cus.resko.pl specjalista ds. profilaktyki uzależnień, wychowawca w Placówce wsparcia dziennego
  Arleta Łabas531 070 980, swiadczenia.rodzinne@cus.resko.pl świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy, zaświadczenia do Programu „Czyste powietrze”
  Dorota Jagodzińska- Szczepańska537 834 060, swiadczenia.rodzinne@cus.resko.pl świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy, zaświadczenia do Programu „Czyste powietrze”
  Adriana Fabisiak537 822 781 animatorka, Gminne Centrum Aktywności Lokalnej, koordynator mieszkania wspomaganego w Łabuniu Wielkim

   

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych- 537 838 905
  • AA, grupa wsparcia, wnioski o leczenie
  • Zespół interdyscyplinarny- 537 819 292 –Niebieskie karty, zgłaszanie przemocy
  • Potwierdzenie profilu zaufanego: 537 837 839
  Close Menu
  Skip to content