Zapraszamy do kontaktu

Dane kontaktowe

Centrum Usług Społecznych w Resku

Kontakt:

Tel.: 91 39 51 396, 537 837 839
E-mail: sekretariat@cus.resko.pl

bip: bip.cus.resko.pl
e-puap: /OPS-Resko/SkrytkaESP

Adres:

ul. Bohaterów Monte Cassino 10,
72-315 Resko

Formularz kontaktowy

  Nasza placówka na mapie:

  Iwona Lewandowska 537 819 292

  zastępca dyrektora CUS w Resku/ organizator pomocy społecznej, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

  Małgorzata Kowalczyk-Kała- 91 39 51 396, 537 837 839

  Biuro Obsługi Mieszkańca, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia szkolne, Karta Dużej Rodziny, Zachodniopomorska Karta Seniora, Zachodniopomorska Karta Rodziny, potwierdzanie profilu zaufanego

  Małgorzata Dekało-Badura- 537 812 889

  pracownik socjalny, MONAR/MARKOT

  Agnieszka Ochlik- 531 835 210

  starszy pracownik socjalny, domy pomocy społecznej

  Ola Walkowiak- 537 839 321

  starszy pracownik socjalny

  Agnieszka Zielińska-Opar- 537 137 679

  starszy pracownik socjalny, koordynator ds. seniorów, Koperta życia, Reska karta seniora, zakłady opiekuńczo- lecznicze, zespół interdyscyplinarny

  Elżbieta Lipkowicz- 537 836 506

  koordynator indywidualnych planów usług społecznych, koordynator punktu potwierdzającego profil zaufany, pomoc żywnościowa, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, taksówka społeczna, Złota Rączka dla seniora

  Joanna Wójcik- 537 813 308

  koordynator indywidualnych planów usług społecznych, pomoc żywnościowa, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, taksówka społeczna, Złota Rączka dla seniora

  Bożena Zarecka- 537 798 531

  organizator społeczności lokalnej, organizacje pozarządowe, sprawy sołeckie

  Katarzyna Rakowiecka- Bicz- 537 822 191

  asystent rodziny

  Judyta Jędrzejczak- 537 838 905

  specjalista ds. profilaktyki uzależnień, wychowawca w Placówce wsparcia dziennego

  Arleta Łabas- 531 070 980

  świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny

  Dorota Jagodzińska- Szczepańska- 537 834 060

  świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny

  Adriana Fabisiak- 537 822 781

  asystent kierownika projektu „Centrum Usług Społecznych w Resku”,Gminne Centrum Aktywności Lokalnej, program Dobre wsparcie,

  Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych- 537 838 905

  AA, grupa wsparcia, wnioski o leczenie

  Zespół interdyscyplinarny- 537 819 292

  Niebieskie karty, zgłaszanie przemocy

  Potwierdzenie profilu zaufanego: 537 836 506, 537 837 839, 537 813 308