Skip to main content
search

Projekt pilotażowy „Centrum Usług Społecznych w Resku”

Gmina Resko / Centrum Usług Społecznych realizuje projekt

„Centrum Usług Społecznych w Resku”

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych skierowanych do mieszkańców Gminy Resko.

Beneficjent : Gmina Resko

Dofinansowanie projektu z UE : 2 633 322,27 zł

Dofinansowanie projektu z dotacji celowej : 491 170,23 zł

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2021 r. –  31 maja 2023 r.

Obszar realizacji projektu: Gmina Resko

AktualnościProjekt "Centrum Usług Społecznych w Resku"Projekt "Centrum Usług Społecznych w Resku"- kamień milowy nr 2
5 lipca 2021

Warsztaty ikonopisarstwa

W ramach usług społecznych skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich gminy Resko 1 lipca 2021 r. odbyły się pierwsze warsztaty ikonopisarstwa. W warsztatach wzięło udział 11 mieszkanek sołectwa Łagiewniki. Uczestniczki warsztatu…
AktualnościProjekt "Centrum Usług Społecznych w Resku" - kamień milowy nr 1
9 lipca 2021

Konsultacje społeczne „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych w Gminie Resko”

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz. 1818) dyrektor Centrum Usług Społecznych…
Close Menu
Skip to content