Skip to main content
search

Prace społecznie użyteczne

Czym są prace społecznie użyteczne?

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Świadczenie to może być w całości finansowane z budżetu gminy.

Okres trwania prac społecznie użytecznych

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Świadczenia

Za wykonywanie pracy w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnemu przysługuje świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych podlegające waloryzacji. Aktualną wysokość świadczenia znajdziesz tu.

Podstawa prawna

źródło:Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

Szczegółowe informacje o pracach społecznie użytecznych można uzyskać w:

  1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie- Punkcie Obsługi Osób Bezrobotnych w Resku, ul. Kościuszki 7, 72-315 Resko, tel. 91 3974046, 501109627, 501084787, fax 913951309, E-mailszgrre@praca.gov.pl
  2. Urzędzie miejskim w Resku– Ewa Bakunowska, pokój nr 2, tel.  531722355, E-mail:sprawyporzadkowe@resko.pl
Close Menu
Skip to content