Prace społecznie użyteczne

Czym są prace społecznie użyteczne?

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Organizowane są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Świadczenie to może być w całości finansowane z budżetu gminy.

Okres trwania prac społecznie użytecznych

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Świadczenia

Za wykonywanie pracy w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnemu przysługuje świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych podlegające waloryzacji. Aktualną wysokość świadczenia znajdziesz tu.

Podstawa prawna

źródło:Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

Szczegółowe informacje o pracach społecznie użytecznych można uzyskać w:

  1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie- Punkcie Obsługi Osób Bezrobotnych w Resku, ul. Kościuszki 7, 72-315 Resko, tel. 91 3974046, 501109627, 501084787, fax 913951309, E-mailszgrre@praca.gov.pl
  2. Urzędzie miejskim w Resku– Ewa Bakunowska, pokój nr 2, tel.  531722355, E-mail:sprawyporzadkowe@resko.pl