Skip to main content
search

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie.

 
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

  • matce lub ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sadu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo 
  • opiekunowi prawnemu dziecka.
Pobierz wniosek o zasiłek rodzinny z dodatkami
Close Menu
Skip to content