Centrum Integracji Społecznej

ZASADY UCZESTNICTWA W CIS

 • okres próbny trwa 1 miesiąc. W trakcie okresu próbnego uczestnikowi przysługuje 50% zasiłku dla osób bezrobotnych,
 • właściwy okres uczestnictwa może trwać do 11 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. W trakcie okresu właściwego uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 100 % zasiłku dla osób bezrobotnych,
 • za aktywne uczestnictwo w reintegracji społecznej i zawodowej, uczestnik może otrzymać premię motywacyjną do wysokości 50 % zasiłku dla bezrobotnych.

UBEZPIECZENIA:

 • ubezpieczenie w razie wypadku trakcie pobytu w Centrum na podstawie przepisów  o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • ubezpieczenie zdrowotne.

REINTEGRACJA ZAWODOWA:

 • działania mające na celu odbudowanie podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej i klubie integracji społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
 • szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • badanie lekarskie lekarza medycyny pracy,
 • odzież i obuwie robocze,
 • posiłek lub deputat żywnościowy.

 

 

REINTEGRACJA SPOŁECZNA

 • działania, w tym również o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej, klubie integracji społecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności uczestniczenia wżyciu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
 • wsparcie pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa.