Skip to main content
search

Bilet kredytowany

Bilet kredytowany

  1. Bilet kredytowany jest formą zasiłku celowego.
  2. Bilet kredytowany przyznaje się na przejazdy pociągami realizowanymi przez przewoźnika „PKP – Przewozy Regionalne”;
  3. Bilet uprawnia do przejazdu po legalizacji w kasie biletowej, wyłącznie w klasie 2 pociągu uruchamianego przez PKP „Przewozy Regionalne”, przewidzianego w rozkładzie jazdy PKP, na trasie i w terminie ważności wskazanym w bilecie;
  4. Przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a decyzja o odmowie przyznania tej formy pomocy nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Centrum Usług Społecznych w Resku.

Kliknij- Pracownicy socjalni z podziałem na rejony

 

Close Menu
Skip to content