Skip to main content
search

Schronienie dla osób bezdomnych

Placówki (schronisko, noclegownia)

Schronienie przysługuje osobom lub rodzinom, jeśli są one pozbawione schronienia.

Pomoc w formie schronienia następuje poprzez zapewnienie miejsca w ogrzewalni, noclegowni lub schronisku.

Na terenie Gminy Resko schronienie zapewniają:

 

Schronisko

 1. Schronisko Monar Markot

 

W schronisku zapewnione jest:

 1. miejsce leżące w ogrzewanym pomieszczeniu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu
 2. od jednego do trzech posiłków
 3. prysznic
 4. wymiana odzieży

Wymagane dokumenty

  1. ustny lub pisemny wniosek o udzielenie schronienia
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
  3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
  4. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
  5. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pobytu na podstawie skierowania. W sytuacji nagłej można zgłosić się do placówki, a następnego dnia udać się do pracownika socjalnego w Centrum Usług Społecznych w Resku.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Centrum Usług Społecznych w Resku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Resku w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłatom.

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji

Centrum Usług Społecznych w Resku
ul. Boh. Monte Cassino 10, 72-315 Resko
tel. 58 550 31 89 lub 58 550 04 23

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.15- 15.15
środy w godz. 7.15- 17.15, piątki 7.15- 13.15

 

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Łagiewnikach

Łagiewniki 1
72-315 Resko
tel. 91 395 00 28

lagiewniki@monar.org

 

Pobierz podanie o pomoc
Close Menu
Skip to content