Pozostałe świadczenia

Dodatek energetyczny 

Dodatek mieszkaniowy

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Jednorazowa zapomoga „Za Życiem”

Program Czyste Powietrze – wydawanie zaświadczeń