Skip to main content
search

Zachodniopomorska Karta Seniora

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie.

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

 

Regulamin Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Seniora,

WniosekWniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Jak otrzymać Zachodniopomorską Kartę Seniora?

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w jednostce organizacyjnej Samorządu (urząd gminy, urząd miasta itp.) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Odbioru Karty dokonuje się osobiście w miejscu złożenia wniosku o wydanie Karty (chyba, że dany samorząd umożliwia inne formy odbioru).

Zachodniopomorska Karta Seniora jest ważna wraz z dowodem osobistym.

Wykaz ulg

Pobierz katalog ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Seniora: Katalog Ulg

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie http://rodzina.wzp.pl/zks/

Close Menu
Skip to content