Lokale socjalne w Gminie Resko

Zasady najmu lokali mieszkalnych w Gminie Resko określa Uchwała Nr XXXIV/346/2001 Rady Miejskiej w Resku z dnia 31 grudnia 2001 r.w sprawie wynajmowali lokali mieszkalnych oraz Ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

O najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby wg następującej preferencji:

 1. pozbawione mieszkań w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej bez względu na dochód rodziny i powierzchnię mieszkaniową przypadającą na członka rodziny,
 2. zamieszkujące w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy Resko przeznaczonych do rozbiórki,
 3. opuszczające placówki opiekuńczo–wychowawcze w chwili osiągnięcia pełnoletności i nie jest możliwy ich powrót do miejsca stałego zameldowania, a dochód nie
 4. przekracza wielkości, o których mowa w ust. 4 i złożą stosowny wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia opuszczenia tej placówki,
  spełniające jednocześnie warunki:
  • nie posiadające tytułu prawnego do lokalu,
  • uzyskują dochód brutto:–125–175% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,–75–125% najniższej emerytury na osobę –dla rodzin,
  • zamieszkujące w lokalach, w których przypada na 1 osobę mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi,
  • zamieszkujące na terenie gminy Resko przez okres co najmniej 5 kolejnych lat, licząc do dnia złożenia wniosku,
  • chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe poprzez zdanie dotychczas zajmowanego lokalu i objęcie lokalu o większej powierzchni mieszkaniowej,o wyższym standardzie wyposażenia, albo ze względów zdrowotnych uzasadnionym zaleceniem lekarskim. Lokal należy pozostawić wolny od osób i bez żadnych obciążeń z tytułu czynszu lub innych należności

Mieszkalnictwem socjalnym w Gminie Resko zajmuje się pracownik Urzędu miejskiego w Resku- Pan Krzysztof Gajdzis, tel. 531722257, E-mail: tomek.gajdzis@resko.pl

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Uchwała Nr XXXIV/346/2001 Rady Miejskiej w Resku z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych.
Pobierz wniosek o najem lokalu mieszkalnego w Gminie Resko