Skip to main content
search

Baza usług społecznych i działań wspierających skierowanych do mieszkańców gminy Resko

...

Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- CIS i KIS

Centrum integracji społecznej "Od Nowa" w Łobzie,
Klub integracji społecznej "Od nowa" w Łobzie

dowiedz się więcej

Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- CIS

Centrum integracji społecznej "Pasja" w Łobzie

dowiedz się więcej

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Warsztat terapii zajęciowej w Łabuniu Wielkim

dowiedz się więcej

Mieszkanie chronione

organizator: CUS w Resku

dowiedz się więcej

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Radowie Wielkim

organizator:

dowiedz się więcej

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

organizator: CUS w Resku

dowiedz się więcej

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i usługi opiekuńcze

organizator: Spółdzielnia socjalna "Tacy sami"

dowiedz się więcej

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i usługi opiekuńcze

organizator: Fundacja "Pasja" Łobez

dowiedz się więcej

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze

organizator: CUS w Resku

dowiedz się więcej

Koperta Życia

organizator: CUS w Resku

dowiedz się więcej

Reska Karta Seniora

organizator: CUS w Resku

dowiedz się więcej

Złota Rączka

organizator: CUS w Resku

dowiedz się więcej

Taksówka społeczna

organizator: CUS w Resku

dowiedz się więcej

FUNDUSZ INICJATYW SENIORALNYCH

organizator: CUS w Resku

dowiedz się więcej

Klub Wolontariusza

organizator: CUS w Resku

dowiedz się więcej

KLUB AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

organizator: CUS w Resku

dowiedz się więcej

Placówka wsparcia dziennego

organizator: CUS w Resku

dowiedz się więcej

Punkt profilaktyki rodzinnej

organizator: CUS w Resku

dowiedz się więcej

Punkt potwierdzający profil zaufany

organizator: CUS w Resku

dowiedz się więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

organizator: Starostwo powiatowe w Łobzie

dowiedz się więcej

Wsparcie instytucji i otoczenia ekonomii społecznej

organizator: Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej

dowiedz się więcej

Centrum Zdrowia Psychicznego,
Punkt Zgłoszeniowo- Konsultacyjny w Łobzie

organizator: Szpitala MSWiA w Złocieńcu

dowiedz się więcej

Klub Seniora w Resku

organizator: CUS w Resku

realizator: ...

dowiedz się więcej- wkrótce
Close Menu
Skip to content