Skip to main content
search
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łobzie organizuje konkurs pn. „Barwy emocji w sztuce” oraz „Barwy emocji w muzyce” w ramach podsumowania Powiatowego Programu Zwalczania Depresji Wśród Młodzieży pt. „Zdemaskuj depresję!”. Konkursy zostały objęte patronatem Starosty Łobeskiego.
Adresatami są uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas I i II liceów ogólnokształcących z terenu powiatu łobeskiego biorących udział w programie.
Celem głównym konkursów jest zwiększanie wiedzy uczniów na temat świadomego przeżywania wszelkiego rodzaju emocji.
KONKURS PLASTYCZNY: Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej obrazującej barwy emocji na formacie A3. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną.
KONKURS MUZYCZNY: Zadaniem indywidulanego uczestnika konkursu lub zespołu muzycznego (max. do 3 osób) jest napisanie autorskiego tekstu piosenki obrazującego barwy emocji a następnie odśpiewanie utworu podczas uroczystego przeglądu piosenki. Utwór może trwać maksymalnie 5 minut, ilość zwrotek jest dowolna a podkład muzyczny musi zostać wybrany spośród już istniejących.
Zgłoszenia uczestnictwa w konkursach wraz z pracami należy dostarczyć lub przesłać na adres Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie, ul. Niepodległości 66/2, 73 – 150 Łobez w terminie do 29 marca 2024 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach konkursów.

 

Close Menu
Skip to content