Skip to main content
search

Do 31 stycznia 2024 r. koła gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały pomoc finansową na prowadzenie działalności statutowej, muszą rozliczyć się z wydatków. W 2023 r. 114,3 mln zł z tytułu tego wsparcia otrzymało 13,4 tys. KGW.

Czas na złożenie sprawozdań z zakupów, które w ramach dofinansowania działalności statutowej poczyniły w poprzednim roku koła gospodyń wiejskich, mija 31 stycznia 2024 r. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do tej pory z obowiązku rozliczenia wydatków wywiązało się ok. 2 tys. KGW.

Koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR mogły ubiegać się o takie wsparcie już po raz szósty. Do 13,4 tys. kół, które starały się o przyznanie funduszy w trwającym od 3 kwietnia do 30 września 2023 r. naborze, trafiło 114,3 mln zł.

Przypominamy, że zrzeszone gospodynie wiejskie mogły przeznaczyć fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można było wydać pieniądze, to także rozwój przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi czy propagowanie kultury ludowej.

źródło: www.armir.gov.pl

Close Menu
Skip to content